Sol Menüler

KAYIT OL VE GİRİŞ YAP

ÜYE BİLGİLERİ (*) İle işaretli alanların girilmesi zorunludur...

Adınız (*)
Soyadınız (*)
Telefon Numaranız (*)
Adres

GİRİŞ BİLGİLERİ (*) İle işaretli alanların girilmesi zorunludur...

E-Posta Adresiniz (*)
Şifreniz (*)
Şifreniz Tekrar (*)

KULLANICI SÖZLEŞMESİ (*) İle işaretli alanların girilmesi zorunludur...

GANYANCI.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1-TARAFLAR:
İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme");

Ganyancı.com Üye

MADDE 2-TANIMLAR:
Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar. Buna göre;
Üye: Ganyanci.Com'un Sanal Ortam Bayiliği aracılığı ile at yarışları üzerine olan oyunlarını oynayacak veya Ganyanci1.Com'nın çeşitli ürün veya servislerinden faydalanacak işbu Sözleşme'yi kabul etmiş kişiyi,
Üye Mail Adresi:Sistemimize kayıt olurken kullanılan mail adresini,
Şifre: Üyenin, üye mail adresiyle beraber Ganyancı.com a giriş yapmak için kullanacağı alfanümerik karakter dizisi,
Üye Hesabı: Üyelerin Ganyanci1.Com nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla, para transferi yapması gereken Ganyanci1.Com hesabını,
Üye Banka Hesabı: Ganyanci1.Com nezdinde Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) ile birlikte kaydı bulunan, Üyelere ait olan banka hesabını,
Ganyanci1.Com IBAN Numaraları: www.Ganyanci1.Com.org internet sitesinde yayınlanan ve zaman zaman değişebilecek nitelikte Ganyanci1.Com'nın farklı hesaplarına ait Uluslararası Banka Hesap Numaralarını,
Bilet: Ganyanci1.Com Üyelerinin tercih ettikleri oyun türüne göre oyun esnasında oluşturdukları kuponun içeriğini,
Oyun/Oyunlar: Her türlü at yarışı oyunlarını,
Oyun Bedeli/Bedelleri: Üyelerin oyun kanalları üzerinden at yarışı oyununu oynayabilmek için bankaların ödeme kanalları aracılığı ile Ganyanci1.Com' ya gönderdikleri bedeli,
Oyun Bedeli/Bedelleri: Üyelerin oyun kanalları üzerinden at yarışı oyununu oynayabilmek için bankaların ödeme kanalları aracılığı ile Ganyanci1.Com' ya Ganyanci1.ComIBAN Numarası'nı bildirerek ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılan işlemlerde bildirmeden on-line olarak gönderdikleri bedeli,
Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığını, ATM, telefon bankacılığını ve mobil bankacılığını ve alternatif tüm bankacılık kanallarını,
Oyun Kanalları: Ganyanci1.Com.org adı altında at yarışı oyunlarının oynandığı GSM (mobil uygulamalar), JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, Kiosk ve İnternet (www.Ganyanci1.Com.org.) altyapı platformu ve benzerlerini,


Müşterek Bahis Oyunları: Ganyancı.com tarafından yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen at yarışlarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

Sanal Ortam Bilet Satış Onayı: Üyelerin Ganyanci1.Com' da seçip işaretlemek suretiyle satın aldıkları bilet karşılığında veya oynadıkları oyun karşılığında talep etmeleri durumunda gönderilen oyun/satın alınan bilet bilgilerini ve gerekli görülecek diğer hususları ihtiva eden bilgi veya bu bilgiyi ihtiva eden e-posta veya sms veya benzeri yollarla gönderilen sanal belgeyi,
Hesabım Menüsü: Ganyanci1.Com İnternet sayfasından erişim sağlanan, Üyelerin Ganyanci1.Com nezdindeki Üye Hesabına gerçekleştirdikleri para transferlerinin hesap hareketlerini görebildikleri, banka transfer isteklerini gerçekleştirebildikleri, oynanılan kupon bilgilerini takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,
Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan herhangi bir bankayı,
Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan ve Ganyanci1.Com sistemlerine online iletişim ağı ile bağlı olan banka/bankaları,
SMS: Kısa Mesaj Servisini,
JAVA: Bir programlama dili olup mobil telefonlar için geliştirilen versiyonu ile Ganyanci1.Com platformlarından oyun oynanabilmesini sağlayan uygulamayı,
WAP: Kablosuz Uygulama Protokolü olup mobil cihazlardan İnternet erişimi sağlayan teknolojiyi,
Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri Ganyanci1.Com'nın ilgili bölümünü,
ifade etmektedir.

MADDE 3-SÖZLEŞME'NİN AMAÇ VE KONUSU:
İşbu Sözleşme, Üyenin Ganyanci1.Com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
4.1 Üyelik Başvurusu ve Üyelik Başlangıcı
4.1.1 18 yaşını doldurmuş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilen herkes işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile Ganyanci1.Com üyesi olabilir. Herhangi bir kanaldan Ganyanci1.Com' ya giriş yapan üye, Sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.
4.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmaktır. 18 yaş kriteri, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
4.1.3 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Ganyanci1.Com, Üye ile ilgili tüm işlemlerde buna inanır ve buna göre davranır.
4.1.4 Üyelik kriterlerini sağlayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.
4.1.5 Üyelik, Ganyanci1.Com inisiyatifinde Oyun Kanallarının herhangi birinden veya Müşteri Hizmetleri'nden başlatılabilir. Bu durumda üye olacak kişi, işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul edip onayladığını peşinen taahhüt eder.
4.1.6 Üyelik başvurularında, başvurunun kabulü için zorunlu bilgilerin Üyelik Başvuru Formuna girilmesi şarttır. Gerekli şartları sağlayan ve Üye olan kişiler, başvuru sırasında verilmemiş girişi zorunlu olmayan diğer bilgilerini Ganyanci1.Com İnternet sitesinden veya Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tamamlamakla sorumludur.
4.1.7 Üyelik kriterlerini sağlayan kişilerin Üyeliği; Üyelik formu doldurduktan sonra en kısa sürede aktive edilecektir. Üyeliğin aktive edilmesini müteakiben Oyun oynanabilecektir.
4.1.8 Üyelik, bu Sözleşmede belirtilen tüm Üyelik koşulları yerine getirildiği ve koruduğu takdirde devam edecektir.
4.2 Üyelik Hesabının Kullanılması
4.2.1 Her Üye, sadece bir Üye Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan oyunların oynanması maksadıyla kullanılabilir. Üye, Ganyanci1.Com tarafından sunulan hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacı ile ve/veya herhangi bir ticari amaçla, ve/veya işbu Sözleşme kapsamında izin verilen Oyunların oynanması amacı dışında, başkaca bir gelir elde etmek ve/veya kayba uğramamak amacıyla ve/veya işbu Sözleşmenin amacı dışında kullanamaz.
4.2.2 Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Üyelik bulunması halinde yahut Üye Hesabının amacına aykırı kullanılması halinde; ilgili Üyelikler Ganyanci1.Com tarafından sonlandırılabilir.
4.2.3 Üye, Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Ganyanci1.Com'nın tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye Numarası ve Şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını bilen, fark eden Üye, bu durumu derhal Ganyanci1.Com' ya bildirmekle yükümlüdür. Ganyanci1.Com, Üye Hesabının, Üye dışında başka kişilerce kullanıldığının tespiti halinde ilgili Üyeliği sonlandırılabilir.
4.3 Üyeye Ait Kişisel Bilgiler
4.3.1 Üyenin, Üyelik başlangıcında vermiş olduğu isim, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi ve Üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler haricindeki Üyeye ait kişisel bilgiler Üye tarafından İnternet sitesi veya Müşteri Hizmetleri aracılığı ile değiştirilebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için Üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır.
4.3.2 Üye vermiş olduğu ve Ganyanci1.Com veri tabanında saklı tutulan Sözleşme konusu kişisel bilgilerin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.), ve oynadığı kupon bilgilerinin ve ikramiye tutarlarının, Ganyanci1.Com tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat eder. Ganyanci1.Com bu bilgileri Üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanma hakkına sahiptir.
4.3.3 Ganyanci1.Com, Üyelerinin Ganyanci1.Com' ya göndereceği e-posta, faks ve mektuplarda Üyelerin belirttiği Üyeye ait Şifre bilgisinin, anne kızlık soyadının, finansal bilgilerinin ve buna benzer kişisel bilgilerinin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.
4.3.4 Üye, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının Ganyanci1.Com tarafından saklandığını bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun Türk Ceza Kanunu'nun 135. Maddesine aykırılık teşkil etmediğini kabul etmektedir.
4.4 Üye Numarası ve Şifre
4.4.1 Ganyanci1.Com, üyelik kriterlerini sağlayan kişilere, Üye Numarası ile Şifresini, Üye tarafından bildirilen e-posta adresine gönderir. Ganyanci1.Com, yanlış verilmiş bilgilerin sorumluluğunu kabul etmemektedir.
4.4.2 Ganyanci1.Com; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, Üyeye vereceği Üye Numarası ve/veya Şifre'yi değiştirebilir. Üye, Ganyanci1.Com tarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni Üye Numarası ve Şifrenin de korunma sorumluluğu, değiştirilse bile, her zaman için Üyeye aittir.
4.4.3 Üye şifresini unuttuğu takdirde Müşteri Hizmetlerini arayarak veya Ganyanci1.com'dan şifresini alabilir.
4.4.4 Ganyanci1.Com Üyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan Şifre koruma mükellefiyeti ve Şifre kullanımına dayanan her türlü sorumluluk Üyeye ait olacaktır. Ganyanci1.Com, Üye Numarası ve Şifreye sahip üçüncü şahıslar tarafından oynanan Oyunları geçerli sayacaktır. Ancak bu halde, ikramiyeler oyunun oynanmış olduğu Üyelik Hesabına yatırılacak ve/veya Biletler oynanmış olduğu Üyelik Hesabı sahibine kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim edilecektir. Ganyanci1.Com, yukarıda bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme hakkını saklı tutar.
4.5 Üyeliğin Sonlanması
4.5.1 Ganyanci1.Com, herhangi bir nedenle 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği Üyelikleri veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği Üyelik Hesaplarını kapatma hakkına sahiptir.
4.5.2 Üye istediği an Ganyanci1.Com Üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir. Üye, Ganyanci1.com'dan Üye girişi tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyelik iptalini gerçekleştirebilir veya üyelik sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini Ganyanci1.Com' ya iletmek kaydı ile Üyelik hesabının sonlandırılmasını isteyebilir. Üyenin, Üyeliğini tekrar başlatılabilmesi için Müşteri Hizmetleri'ne başvurması gereklidir.
4.5.3 Ganyanci1.Com, gerekli gördüğü anda Üyeliği hiçbir nedene dayanmadan ve herhangi bir gerekçe göstermeden sona erdirebilir. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. İptal edilen Üyelik bilgileri Ganyanci1.Com inisiyatifinde Ganyanci1.Com'nın belirleyeceği zaman diliminde Ganyanci1.Com veri tabanında saklanmaya devam eder. Üyeliklerin sonlandırılması halinde, Üyelik Hesaplarında sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üyeliklerin sonlandırılma sebeplerine bağlı olarak Üye Banka Hesabına geçirilecek veya yasal işlem sonuçlanıncaya kadar Ganyanci1.Com nezdinde tutulacaktır. İşbu Sözleşme'de düzenlenen hallerde, Ganyanci1.Com, Üyelik Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üyelik Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına da geçirebilir. Bütün bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla Ganyanci1.Com' dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5.4 Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi Ganyanci1.Com' ya hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren Üyelerin üyeliği Ganyanci1.Com tarafından sonlandırılabilir.
4.5.5 Üye Hesaplarının kapatılması halinde; Üye, Ganyanci1.Com' dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebi bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Hesaplarının kapatılması halinde; Ganyanci1.Com tarafından aşağıdaki yollar izlenebilecektir;
4.5.5.1 Kanunlara aykırı işlemler sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda; Üyelik Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. Ganyanci1.Com, yasal mercilerce kendisine bildirilen şekilde Üye Hesaplarındaki tutarları kullanacak/iade edecektir. Yasal mercilerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde yasal süresi boyunca ilgili tutarlar Ganyanci1.Com güvencesinde saklanacaktır. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla Ganyanci1.Com' dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5.5.2 Vefat sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilebilir veya veraset ilamının sunulmasına kadar Ganyanci1.Com güvencesinde tutulabilir. Bu uygulamalar sebebi ile mirasçılar veya diğer hak sahipleri herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla Ganyanci1.Com' dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5.5.3 İşbu Sözleşme'de özellikle belirli bir uygulama öngörülmeyen hallerde; Üye Hesaplarının kapatılması durumunda; Üye Hesaplarında kapatma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilecektir. Ganyanci1.Com, Üye Hesabındaki tutarların Üye Banka Hesabına geçirilmesi yerine, daha önce Üye Hesabına para yatıran kişinin kendi hesabına geçirebilir. Bu uygulamalar sebebi ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla Ganyanci1.Com' dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5-PARA TRANSFERLERİ ve OYUNLARLA İLGİLİ ŞARTLAR:
5.1 Üye Hesabına Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar
5.1.1 Üyelerin Oyun Kanallarında Oyun oynamaya başlaması için Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanalları aracılığı veya EFT yolu ile Ganyanci1.Com nezdindeki Üye Hesabına para transferi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
5.1.3 EFT yolu ile Üye Hesabına yapılacak transferler için Ganyancı.comun belirlediği minimum transfer tutarı geçerli olup, Bankaların tahsil ettiği EFT masraf tutarları Üyeye aittir.
5.1.4 Üye tarafından Üye Hesabına yatırılıp Oyun Bedeli olarak kullanılmayan tutarlar, işbu Sözleşme ile düzenlenen istisnai haller, Mücbir Sebepler ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında Ganyanci1.Com güvencesinde olacaktır.
5.1.5 Üyeler, Üye Hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye Hesabına doğru Üye Numarası girerek para transferi yapmaktan, münhasıran sorumlu olacaktır. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üyeye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde Ganyanci1.Com'nın herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.1.5.1 Ganyanci1.Com, kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı aktarımları, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir. Hesabına hatalı ödeme yapılan Üye, ödeme yapan kişi ile ödeme yapılan Üye Numarasının birbirini tutmaması halinde yapılan bu iade işlemine gayri kabili rücu olarak muvafakat etmektedir.
5.1.5.2 Ganyanci1.Com, hatalı Üye Numarasına yapılan ödemeleri iade etme yükümlülüğü altında değildir, kendi takdirinde olmak kaydı ile gerekli görmesi ve uygun olması halinde Ganyanci1.Com, hatalı ödeme yapılan Üye Hesabından bahsi geçen tutarı çekerek, diğer Üyenin Üye Hesabına veya ödeme Üye olmayan bir kişi tarafından yapılmış ise ilgili kişinin banka hesabına yatırabilir.
5.1.6 Üyelerin, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya EFT transferlerinin Bankalardan ve/veya sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile Üye Hesaplarına geç geçmesinden veya geçmemesinden Ganyanci1.Com sorumlu değildir. Ancak Ganyanci1.Com, Üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.
5.1.7 Çalışılan Anlaşmalı Banka bilgileri ve Banka kanalları Ganyanci1.Com tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. Üye, çalışılan Banka bilgilerinin ve Banka kanallarının Ganyanci1.Com tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
5.2 Oyun Oynama Sırasındaki Genel Şartlar
5.2.1 Ganyanci1.Com, işbu Sözleşme'de belirlenmiş olan Oyun Kanallarını her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu Oyun Kanallarına yenilerini ekleyebilir.
5.2.2 Üyelerin oynadığı Oyunlar için Ganyancı.com'un koymuş olduğu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) geçerlidir. Bahsi geçen kurum ve/veya ilgili mevzuatın değişmesi sebebi ile bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler sebebi ile, Üyenin Ganyanci1.Com' dan herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı bulunmamaktadır.
Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) ve mevzuat değişiklikleri gibi detaylar www.Ganyanci1.Com.org, den takip edilebilir.
5.2.3 Ganyanci1.Com, oynanan Oyunlar için limit belirleyip belirlememekte serbesttir. Üyeler, Oyun Kanallarında oynadıkları oyunlarda Ganyanci1.Com tarafından limit belirlenmesi halinde, belirlenmiş bu limitleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Ganyanci1.Com, limitler için belirlenmiş tutarı değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler limit artırım talebinde bulunabilirler. Ancak Üyeler tarafından talep edilen ve Ganyanci1.Com tarafından uygun bulunan yeni Üye limitleri de Ganyanci1.Com'nın inisiyatifinde olup, Ganyanci1.Com bu limitler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üyeler limit artırımı için Ganyanci1.Com tarafından belirlenmiş evrakı Ganyanci1.Com' ya ulaştırmaktan sorumludur. Üyeler, limitler dâhilinde de olsa, oynamış oldukları şans oyunlarında yaşadıkları maddi kayıplardan bizzat sorumludur, bu nedenle Üyeler, Ganyanci1.Com'nın sorumlu olduğunu iddia edemezler. Ganyanci1.Com'nın limit koyup koymamaktan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.2.4 Oynanan Oyunlarda, Üye tarafından girilen Oyuna ilişkin bilgiler Ganyanci1.Com tarafından doğru farz edilerek işlem yapılacaktır. Bu nedenle Oyunla ilgili tercihlerin belirlenmesinden münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
5.2.5 Üye tarafından Oyuna iştirak edildiğini gösterir tek ve geçerli belge Üyenin Hesabım Menüsünde gördüğü geçerli (iptal etmediği) kupondur. Müşterek Bahis Oyunları için Üyenin işaretlediği ancak Merkezi Bahis Sistemi tarafında oluşmayan hiçbir kupon geçerli kupon olarak sayılamaz.
5.2.6 Ganyanci1.Com' da Oyun oynamak ücretsizdir, Oyun Kanallarına bağlantı bedeli (İnternet, televizyon, cep telefonu [abonelik, wap/İnternet bağlantısı, SMS ücreti vd.] vb. abonelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise Üyeye aittir.
SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. Ganyanci1.Com, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile Ganyanci1.Com' dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden Ganyanci1.Com sorumlu değildir.
Ganyanci1.Com, Müşteri Hizmetleri'nden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Alınan servis kullanım ücretini değiştirme hakkı Ganyanci1.Com' da saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda Ganyanci1.Com bu bilgiyi Üyeleri ile paylaşmayı taahhüt eder.
5.3 Oyun İptal Prosedürleri
5.3.1 Oyun iptal hakları kötü niyetli olarak bahis oranlarını değiştirmek yahut spekülasyon yaratmak amacı ile kullanılamaz. Bu durumun tespiti halinde (şüphe hali de yeterlidir), Ganyanci1.Com oynanan oyunları ve/veya ilgili Üyeliği sonlandırabilecektir.

5.3.3 Ganyanci1.Com Oyunları: Üye tarafından oluşturulan bilet, yarış başlayana kadar iptal edilebilir.

MADDE 6- EK HİZMETLER:
6.1 İşbu Sözleşmenin kabulü ile interaktif alanların (forum alanlarının) kullanım şartları da kabul edilmiş olur.
6.2 Ganyanci1.Com tarafından verilen örnek kupon, yazı, vs. gibi sunulan ek hizmetler sadece yorum niteliği taşımakta olup öneri amaçlıdır. Ganyanci1.Com'nın bu yazı, kupon ve sair ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.3 Kampanya ve Promosyonlar
6.3.1 Üye, kampanya ve promosyonlardan Ganyanci1.Com tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.3.2 Ganyanci1.Com, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.3.4Ganyanci1.Com, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında Üyelerinin Oyun oynama ve davranış analizlerini dikkate alarak Üyelerine farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar Ganyanci1.Com'nın belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

MADDE 7- İKRAMİYELER ve ÖDEMELER:
7.1 Müşterek Bahis Oyunları için, Bilet bilgileri Oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Sistem'deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Sistem bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Sistem bilgilerinin doğru olduğu kabul edilecektir.
7.2 Ödemeler
7.2.1 Müşterek Bahis Oyunları için, Üyelerin kazandıkları ikramiye tutarları ilgili Merkezi Sistem tarafından değerlendirilerek Üyelik Hesaplarına geçirilir.
7.2.2 İkramiye ödemeleri kanunlarla öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye Hesabına aktarılacak olup, vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler oyunlar ve ikramiyelere yansıtılacak olup Üye, bu nedenle Ganyanci1.Com' dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edemez.


7.3 Üyeler ikramiye tutarlarının Üye Banka Hesaplarına aktarılması için transfer talebinde bulunmalıdır.
7.4 İkramiye kazancının tahsil edilebilmesi için, Üyelerin, Bankalardan herhangi birinde kendi (Üye) adına hesaplarının bulunması gerekmektedir. Üyenin kazandığında ikramiyesini almak için bildirdiği banka hesap numarasının (ve IBAN bilgilerinin) kayıtlı olduğu isim; Üye Bilgileri kısmında beyan edilen isim ile tam olarak aynı olmalıdır. Üyenin Ganyanci1.Com Hesabındaki tutarlar üyenin inisiyatifinde olsa dahi 3. kişilerin banka hesaplarına geçirilemez. Banka hesap bilgileri ve IBAN numarası Ganyanci1.Com' ya bildirilmemiş olan Üye Banka Hesaplarına Üyenin Ganyanci1.Com Hesabındaki tutarlar kesinlikle geçirilmeyecektir. Doğru Üye Banka Hesabına yapılacak ödemeler ve doğru tutarların yatırılmasından, bu işlemlerin zamanında ve tam yatırılmasından Ganyanci1.Com'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp, Üyeler bu işlemler ile ilgili olarak para transferlerinin gerçekleştirildiği Banka ile görüşmelidir.
7.5 Üye Hesaplarından, Üye Banka Hesaplarına bir iş emri ile aktaracakları tutarlar minimum 10,00 TL (On Türk Lirası) olmalıdır. Bu tutar Ganyanci1.Com tarafından değiştirilebilir.
7.6 Ganyanci1.Com, yurtdışı hesaplara ödeme yapmakla yükümlü olmayıp, yurtdışına para transferi yapılması halinde, ilgili her türlü komisyon tutarları, vergiler vs. üyelik hesabından düşüldükten sonra para transferi gerçekleştirilebilecektir.

MADDE 8-SORUMLULUK:
8.1 Oyun Kanalları üzerinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle meydana gelen bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesi, gecikmesi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hatalı, gecikmeli veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Ganyanci1.Com herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
8.2 Oyunlarla ilgili bilgilendirme inisiyatifi münhasıran Ganyanci1.Com kontrolündedir. Oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığından bahisle, Ganyanci1.Com' dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edilemez.
8.3 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Ganyanci1.Com' ya yazılı, sözlü, İnternet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali ve/veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
8.4 Üyenin bildirdiği bilgiler doğrultusunda, bilgilerin hatalı olmasından (Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının [GSM numarası dahil] ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından) yahut teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan Üyenin hattının açık olmaması, Üyenin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek aksaklıklar, vs.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesinden, gecikmesinden, kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Ganyanci1.Com sorumlu tutulamaz.
8.5 İşbu Sözleşme uyarınca Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, Ganyanci1.Com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. Ganyanci1.Com bu Sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
8.6 Üye, Ganyanci1.Com tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve Ganyanci1.Com' ya zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, ilgili Üyelik Ganyanci1.Com tarafından sonlandırabilir.
8.7 Ganyanci1.Com İnternet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye, Ganyanci1.Comtarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Ganyanci1.Com'nın fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde Ganyanci1.Com'nın yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını, bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık İnternet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Ganyanci1.Com tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının Ganyanci1.Com' ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder. Ganyanci1.Com'nın bilgisi olmadan Üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde Ganyanci1.Com hiç bir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen beyan eder. Bu halde, Ganyanci1.Com'nın uğrayacağı zarar ve ziyanlar sebebi ile tazminat hakkı saklıdır.
8.8 Ganyanci1.Com veri tabanına veya İnternet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan Ganyanci1.Com sorumlu tutulamaz.
8.9 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde Ganyanci1.Com'nın sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.
8.10 Üyeler 3. kişiler aracılığı ile Ganyanci1.Com Hesaplarına gönderdikleri paralar ile ilgili uğradıkları/uğrayacakları zararlardan dolayı Ganyanci1.Com'yı sorumlu tutamazlar.
8.11 İşbu Sözleşmede düzenlenen ve Ganyanci1.Com'nın sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler Ganyanci1.Com'nın ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır.
8.12 Sözleşme kapsamında Üyelerin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak Ganyanci1.Com'nın maruz kalacağı her türlü talep ve/veya ödeme Üyelere ferileri ile birlikte rücu edilecektir.

MADDE 9-ORTAK HÜKÜMLER:
9.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da Ganyanci1.Com tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, Sözleşmenin teşekkül ettiği tarih olarak anılır.
9.2 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.
9.3 Üye, Ganyanci1.Com kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Ganyanci1.Com ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Ganyanci1.Com'nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
9.4 Taraflar Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin Bakırköy Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
9.5 Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı ve başvurularında belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.
İşbu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.